Dữ Liệu Di Sản Nghê gỗ - Số Hóa Di Tích Quốc Gia Đình Lâu Thượng

Cổ vật nghê gỗ sơn thếp của di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đình Lâu thượng, Phú thọ đã được số hóa 3D chính xác rồi lưu trữ để bảo tồn và quảng bá trực tuyến.
Công nghệ trưng bày ảo của VR3D cho phép mọi người tham quan từ bất cứ đâu, không cần cài đặt, chỉ cần một chiếc smartphone. Công nghệ VR3D đủ khả năng số hóa chính xác nguyên một di tích rồi trưng bày ngay trong trình duyệt di động của bất kỳ thiết bị. VR3D - Kho di sản số trong một không gian 3D online.
Trong quảng bá và giáo dục di sản : chỉ có thuật toán tối ưu của VR3D mới có thể mang các di tích 3D đến tận smartphone của học sinh và du khách. Trong nghiên cứu, bảo tồn: năng lực xử lý dữ liệu của VR3D sẽ tiết kiệm được ít nhất 70% chi phí phần cứng, 50% chi phí phần mềm và loại bỏ 85% nhân lực làm 3D thủ công.
Công nghệ số hóa di sản và bảo tàng ảo của VR3D (nay là Viz4D) có thể tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản:
Trung tâm dữ liệu di sản 3D cấp quốc gia có thể tập trung một số lượng không hạn chế dữ liệu của di tích từ tất cả các địa phương, mọi nguồn gốc hiện vật cả tư nhân lẫn nhà nước, thậm chí cả các hiện vật Việt nam đang thuộc sở hữu nước ngoài cũng có thể số hóa mang về. Kích thước trưng bày không giới hạn, các khu di tích lớn đều có thể bảo quản dữ liệu trong bảo tàng 3D của nền tảng số quốc gia. Hệ thống trưng bày sẽ cực kỳ phong phú, xem nhiều ngày không hết với đầy đủ các kịch bản tham quan, nghiên cứu mà không cần có chi phí bảo vệ, nhân sự hay mặt bằng gì cả. Di sản văn hóa Việt nam sẽ tận dụng được sức mạnh của công nghệ số hóa 3D và mạng Internet để lan tỏa ra thế giới ( đây cũng là kênh marketing online cho các di tích và bảo tàng thực).
Hệ thống phân cấp truy cập của VR3D còn có thể giúp bộ Văn Hóa dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho các bộ ngành khác. Dữ liệu di sản chất lượng cao có thể liên thông với các cơ quan nghiên cứu về Khảo cổ, Mỹ thuật, Kiến trúc... Dữ liệu online có chất lượng vừa đủ dùng được ngay trong quảng bá, xúc tiến du lịch và còn có thể đặt thẳng vào giáo trình điện tử của ngành Giáo dục. Chỉ một lần số hóa nhưng sử dụng được mãi cho nhiều người, nhiều nghành. Đây là phương án có hiệu suất sử dụng cao và tiết kiệm chi phí xã hội nhất. VR3D không chỉ lưu trữ những bản sao 3D chính xác của các di sản mà còn tích hợp vào nó những tính năng mơ ước của người nghiên cứu, bảo tồn. Đó là khả năng tự đo đạc, tạo mặt cắt, bản rập...ngay trên thiết bị cá nhân, từ bất cứ đâu. Tất cả các đặc điểm, chi tiết nhỏ nhất đều được lưu trữ, tạo ra ID của di sản, có thể phát hiện ngay việc tráo đổi hiện vật hay trùng tu sai lệch. Dữ liệu 3D chi tiết còn là sự bảo hiểm kỹ thuật, là cơ sở khoa học để phục dựng lại di tích nếu có rủi ro bất thường xảy ra. VR3D có thể là nền tảng để toàn dân đều có thể tham gia nghiên cứu, giám sát, bảo vệ di sản.
Bảo tàng số 3D linh vật Việt
Bảo tàng số 3D linh vật Việt
Bảo tồn di tích đình Lâu Thượng
Bảo tồn di tích đình Lâu Thượng
Trung tâm dữ liệu di sản Việt Nam 3D
Trung tâm dữ liệu di sản Việt Nam 3D
Số hóa linh vật Việt Nam
Số hóa linh vật Việt Nam
Số hóa di tích đình Lâu Thượng, Phú Thọ
Số hóa di tích đình Lâu Thượng, Phú Thọ
Quản lý dữ liệu di sản 3D
Quản lý dữ liệu di sản 3D
Khai thác dữ liệu di sản văn hóa online
Khai thác dữ liệu di sản văn hóa online
Giáo dục di sản văn hóa dân tộc
Giáo dục di sản văn hóa dân tộc
Bảo tồn văn hóa truyền thống 3D
Bảo tồn văn hóa truyền thống 3D