Tượng Dê Tiền

Trong phong thủy, dê là linh vật cát tường may mắn, hóa giải thị phi. Trong 12 con giáp, dê là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu.