Nhạc công sáo, nhị - Di Sản Văn Hóa nghệ thuật Phật giáo Chùa Thái Lạc

Các di sản văn hóa, nghệ thuật Phật giáo thuộc nhiều triều đại, từ nhiều di tích trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong không gian 3D online.
Bảo tồn cổ vật chùa Thái Lạc 3D
Bảo tồn cổ vật chùa Thái Lạc 3D
Số hóa di sản tranh gỗ cổ nhạc công chùa Thái Lạc
Số hóa di sản tranh gỗ cổ nhạc công chùa Thái Lạc
Bảo tồn số hóa cổ vật chùa Thái Lạc 3D
Bảo tồn số hóa cổ vật chùa Thái Lạc 3D
Bảo tồn dữ liệu di sản tranh nhạc công chùa Thái Lạc Hưng Yên
Bảo tồn dữ liệu di sản tranh nhạc công chùa Thái Lạc Hưng Yên