Ông Sấm- chùa Hương Lãng

Bệ linh vật sư tử thời Lý còn tương đối hoàn hảo và lớn nhất Việt Nam tại chùa Hương Lãng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên