Quét 3D Ông Sấm - Dữ Liệu Số Hóa Di Tích khảo cổ chùa Hương Lãng

Bệ linh vật sư tử thời Lý còn tương đối hoàn hảo và lớn nhất Việt Nam tại chùa Hương Lãng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ông Sấm (sư tử) là một di sản văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc và khảo cổ Phật giáo tiêu biểu đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến. Cảm ơn nhà chùa đã dọn hộ đồ thờ và cho phép VR3D số hóa đến tận đêm muộn.
Bảo tàng Hưng Yên 3D
Bảo tàng Hưng Yên 3D
Bảo tàng kiến trúc nghệ thuật 3D
Bảo tàng kiến trúc nghệ thuật 3D
Bảo tàng lịch sử phật giáo
Bảo tàng lịch sử phật giáo
Bảo tàng mỹ thuật 3D phật giáo
Bảo tàng mỹ thuật 3D phật giáo
Công nghệ 3D bảo tàng ảo
Công nghệ 3D bảo tàng ảo
Cơ sở dữ liệu di sản 3D
Cơ sở dữ liệu di sản 3D
Di sản kiến trúc phật giáo 3D
Di sản kiến trúc phật giáo 3D
Dữ liệu văn hoá du lịch 3D
Dữ liệu văn hoá du lịch 3D
Ngân hàng dữ liệu di sản
Ngân hàng dữ liệu di sản
Khảo cổ 3d Hà Nội
Khảo cổ 3d Hà Nội
Mỹ thuật phật giáo Việt Nam
Mỹ thuật phật giáo Việt Nam
Kho dữ liệu di sản 3D
Kho dữ liệu di sản 3D
Nghệ thuật điêu khắc phật giáo
Nghệ thuật điêu khắc phật giáo
Khảo cổ di tích phật giáo
Khảo cổ di tích phật giáo
Phần mềm 3D di sản số
Phần mềm 3D di sản số
Quần thể di tích phật giáo
Quần thể di tích phật giáo
Tu bổ tôn tạo di tích phật giáo
Tu bổ tôn tạo di tích phật giáo
Quy trình số hóa 3D di sản
Quy trình số hóa 3D di sản
Trưng bày 3D trực tuyến
Trưng bày 3D trực tuyến
Thiết bị số hóa 3D di sản
Thiết bị số hóa 3D di sản
Số hóa di tích chùa Hương Lãng
Số hóa di tích chùa Hương Lãng
Quản lý di tích hiện vật bảo tàng số
Quản lý di tích hiện vật bảo tàng số
Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc
Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc
Di tích kiến trúc nghệ thuật thời Lý
Di tích kiến trúc nghệ thuật thời Lý
Dữ liệu 3D di sản phật giáo
Dữ liệu 3D di sản phật giáo