Linh vật Nghê - Thái miếu nhà Hậu Lê

Linh vật nghê bằng gỗ cổ kính và rất đẹp tại thái miếu nhà Lê, thành phố Thanh Hóa

VR3D cho rằng chỉ cần tăng thêm vẻ đường bệ là mẫu nghê này đủ để trở thành một trong những đại diện cho linh vật Việt