Nghê cổng Hiển Nhơn 3D- Dữ Liệu số Di Sản Văn Hóa Huế

Linh vật nghê cổ bằng đá đen ở Cửa Hiển Nhơn của hoàng  thành Huế.

Một trong những hình tượng linh vật tương đối thuần Việt hiếm hoi còn sót lại.VR3D ưu tiên Aỏ hóa bức này để các bạn làm điêu khắc tham khảo mẫu mã .Hy vọng những đường nét Việt trong bức tượng này sẽ sớm theo sản phẩm của các bạn có mặt khắp nơi.


Bảo tàng 3D bảo vật cung đình Huế
Bảo tàng 3D bảo vật cung đình Huế
Bảo tàng ảo 3D tương tác online
Bảo tàng ảo 3D tương tác online
Công nghệ số hóa 3D dí sản văn hóa Huế
Công nghệ số hóa 3D dí sản văn hóa Huế
Cơ sở dữ liệu 3D di tích hoàng thành Huế
Cơ sở dữ liệu 3D di tích hoàng thành Huế
Di sản văn hóa cố đô Huế 3D trực tuyến
Di sản văn hóa cố đô Huế 3D trực tuyến
Dữ liệu 3D di sản văn hóa Hoàng Thành
Dữ liệu 3D di sản văn hóa Hoàng Thành
Dữ liệu di sản 3D quốc gia
Dữ liệu di sản 3D quốc gia
Dữ liệu di tích quốc gia đặc biệt
Dữ liệu di tích quốc gia đặc biệt
Dữ liệu số di tích quốc gia đặc biệt Huế
Dữ liệu số di tích quốc gia đặc biệt Huế
Nền tảng quản lý dữ liệu di sản Huế
Nền tảng quản lý dữ liệu di sản Huế
Nghê đá cổng Hiển Nhơn hoàng thành Huế
Nghê đá cổng Hiển Nhơn hoàng thành Huế
Quản lý di tích số hóa 3D
Quản lý di tích số hóa 3D
Quản lý khai thác dữ liệu di tích Huế
Quản lý khai thác dữ liệu di tích Huế
Quét 3D dữ liệu di sản hoàng thành Huế
Quét 3D dữ liệu di sản hoàng thành Huế
Scan 3D di tích hoàng thành Huế
Scan 3D di tích hoàng thành Huế
Số hóa 3D bảo vật quốc gia Huế
Số hóa 3D bảo vật quốc gia Huế
Số hóa 3D di tích đại nội Huế
Số hóa 3D di tích đại nội Huế
Số hóa di sản cung dình Huế
Số hóa di sản cung dình Huế
Số hóa 3D quần thể di tích cố đô Huế
Số hóa 3D quần thể di tích cố đô Huế
Số hóa 3D di sản văn hóa cung đình Huế
Số hóa 3D di sản văn hóa cung đình Huế
Trung tâm bảo tồn di tích 3D hoàng thành
Trung tâm bảo tồn di tích 3D hoàng thành