Linh vật Nghê đá - cổng Hiển Nhơn, Huế

Linh vật nghê cổ bằng đá đen ở Cửa Hiển Nhơn của hoàng  thành Huế.

Một trong những hình tượng linh vật tương đối thuần Việt hiếm hoi còn sót lại.VR3D ưu tiên Aỏ hóa bức này để các bạn làm điêu khắc tham khảo mẫu mã .Hy vọng những đường nét thuần Việt trong bức tượng này sẽ sớm theo sản phẩm của các bạn có mặt khắp nơi.