Scan3D Mãng Xà đá - Dữ Liệu Di Sản Số Đền thờ Lê Văn Thịnh

Bức tượng mãng xà bằng đá sa thạch này bị vùi lấp ( hay trấn yểm ?) trong khuôn viên nhà Thái sư Lê văn Thịnh, đã được tìm thấy khi tiến hành xây dựng đền thờ ông.

Đường nét ,phong cách điêu khắc cũng như chất liệu sử dụng là cùng thời đại với ông. Cả hình tượng con mãng  xà có móng vuốt liệu có ám chỉ ông ( Chúa Trịnh cũng mặc áo thêu mãng nhưng chân mãng chỉ có bốn móng).Không biết bức tượng này có từ trước  hay được làm để trấn yểm sau khi ông gặp đại họa- có rất nhiều ý kiến khác nhau-nhưng chắc chắn đây là một tác phẩm sống động,thâm thúy của người nghệ nhân xưa.

Bức tượng đã làm cho nhóm VR3D thêm rung động trước cuộc đời tài hoa,mạnh mẽ nhưng bi thảm của Thái sư Lê văn Thịnh. Chúng tôi đưa bức tượng lên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng, cùng suy luận để tìm sự thực đã xảy ra trong lịch sử.(Người thợ ngày ấy đục con mãng này đã đưa hiểu biết của mình  vào nét chạm, nhưng  thông tin thì luôn bị định hướng còn tầm hiểu biết của người thợ thì có hạn)

     


Bảo tàng văn hóa dân gian 3D
Bảo tàng văn hóa dân gian 3D
Chất lượng dữ liệu di sản di tích
Chất lượng dữ liệu di sản di tích
Chất lượng số hóa di sản
Chất lượng số hóa di sản
Chuẩn hóa dữ liệu di sản quốc gia
Chuẩn hóa dữ liệu di sản quốc gia
Chương trình số hóa di sản văn hóa 3D
Chương trình số hóa di sản văn hóa 3D
Chuyên gia số hóa di sản
Chuyên gia số hóa di sản
Công nghệ số hóa bảo vật quốc gia
Công nghệ số hóa bảo vật quốc gia
Công nghệ số hóa cổ vật 3D
Công nghệ số hóa cổ vật 3D
Dữ liệu số di sản văn hóa Bắc Ninh
Dữ liệu số di sản văn hóa Bắc Ninh
Hậu kỳ 3D dữ liệu di sản
Hậu kỳ 3D dữ liệu di sản
Lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu di sản văn hóa
Lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu di sản văn hóa
Máy quét 3D cổ vật bảo tàng
Máy quét 3D cổ vật bảo tàng
Nền tảng dữ liệu di sẩn số quốc gia
Nền tảng dữ liệu di sẩn số quốc gia
Rắn đền thờ thái sư Lê Văn Thịnh
Rắn đền thờ thái sư Lê Văn Thịnh
Số hóa bảo tàng chuyên nghiệp
Số hóa bảo tàng chuyên nghiệp
Số hóa bảo vật quốc gia đặc biệt
Số hóa bảo vật quốc gia đặc biệt
Số hóa di sản văn hóa 2021 - 2030
Số hóa di sản văn hóa 2021 - 2030
Số hóa di tích văn hóa 3D
Số hóa di tích văn hóa 3D
Tiêu chuẩn chất lượng di sản văn hóa
Tiêu chuẩn chất lượng di sản văn hóa
Tiêu chuẩn dữ liệu di sản quốc gia
Tiêu chuẩn dữ liệu di sản quốc gia
Trung tâm dữ liệu di tích quốc gia
Trung tâm dữ liệu di tích quốc gia