Scan3D Sư tử chùa Bà Tấm - Số Hóa Di Sản Phật giáo thời Lý

Linh vật sư tử tuyệt đẹp từ thời Lý bằng đá sa thạch tại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan ( chùa Bà Tấm) Dương Xá, Gia Lâm

Các di sản văn hóa, nghệ thuật Phật giáo từ nhiều di tích trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng số trực tuyến.

 


Bảo tàng di sản 3D Hà Nội
Bảo tàng di sản 3D Hà Nội
Bệ sư tử chùa Bà Tấm, Gia Lâm
Bệ sư tử chùa Bà Tấm, Gia Lâm
Công nghệ số hóa di sản 3D trực tuyến
Công nghệ số hóa di sản 3D trực tuyến
Công nghệ trưng bày di sản số
Công nghệ trưng bày di sản số
Cơ sở dữ liệu dí sản phật giáo
Cơ sở dữ liệu dí sản phật giáo
Di tích kiến trúc nghệ thuật phật giáo
Di tích kiến trúc nghệ thuật phật giáo
Dữ liệu số di sản văn hóa
Dữ liệu số di sản văn hóa
Giải pháp 3D di sản văn hóa
Giải pháp 3D di sản văn hóa
Hiện vật khảo cổ 3d phật giáo
Hiện vật khảo cổ 3d phật giáo
Khai thác tài nguyên di sản số
Khai thác tài nguyên di sản số
Liên thông dữ liệu di săn 3d
Liên thông dữ liệu di săn 3d
Ngân hàng dữ liệu 3d online
Ngân hàng dữ liệu 3d online
Phần mềm trưng bày di sản online
Phần mềm trưng bày di sản online
Quy trình số hóa 3D di sản văn hóa
Quy trình số hóa 3D di sản văn hóa
Tài nguyên di sản văn hóa 3D
Tài nguyên di sản văn hóa 3D
Xếp hạng tu bổ tôn tạo 3D
Xếp hạng tu bổ tôn tạo 3D