Thần Kim Quy

Hình tượng rùa vàng được trưng bày tại sân bảo tàng Hà nội