Cụ Rùa Hồ Gươm - Dữ liệu Di Sản Văn Hóa Hà nội

VR3D Số hóa tượng Cụ Rùa Hồ Hoàn kiếm hay Thần Kim Quy trong truyền thuyết - Dữ liệu Di Sản Văn Hóa của Hà nội.