Nghê đồng - Lăng Vua Thiệu Trị

Cặp linh vật Nghê bằng đồng trong khu di tích lăng vua Triệu Trị (1847) Huế, là một linh vật thuần Việt rất đẹp và mang nhiều ý nghĩa.

VR3D thấy trong đường nét của cặp nghê này chứa đựng đượccả sự linh thiêng của rồng,sự oai phong của sư tử và sự trung thành của  chó.Chắc chắn những ý đồ nghệ thuật này chính là những ước mơ của các nghệ  nhân xưa về khả năng chở che, bảo vệ của linh vật.Bạn thấy hình tượng này có ý nghĩa hơn những cặp sư tử Tây-Tàu không,có xứng đáng để bày ở những chốn linh thiêng không? Các nghệ nhân của ngày nay là những người đầu tiên sẽ trả lời câu hỏi này.VR3D đã chuẩn bị sẵn file tương tác này để giúp các bạn tham khảo thêm dễ dàng, kỹ lưỡng.