Nghê đồng cổ Lăng Thiệu Trị - Số Hóa Di Tích Cố đô Huế

Cặp linh vật Nghê bằng đồng trong khu di tích lăng vua Triệu Trị (1847) Huế, là một linh vật đẹp và mang nhiều ý nghĩa.

Nhiều di sản văn hóa, nghệ thuật thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một cơ sở dữ liệu 3D trực tuyến.

VR3D thấy trong đường nét của cặp nghê này chứa đựng đượccả sự linh thiêng của rồng,sự oai phong của sư tử và sự trung thành của  chó.Chắc chắn những ý đồ nghệ thuật này chính là những ước mơ của các nghệ  nhân xưa về khả năng chở che, bảo vệ của linh vật.Bạn thấy hình tượng này có ý nghĩa hơn những cặp sư tử Tây-Tàu không,có xứng đáng để bày ở những chốn linh thiêng không? Các nghệ nhân của ngày nay là những người đầu tiên sẽ trả lời câu hỏi này.VR3D đã chuẩn bị sẵn file tương tác này để giúp các bạn tham khảo thêm dễ dàng, kỹ lưỡng.

 

 

 

Bảo tàng cổ vật cung đình Huế trực tuyến
Bảo tàng cổ vật cung đình Huế trực tuyến
Bảo tàng 3D online, nghê cung đình Huế
Bảo tàng 3D online, nghê cung đình Huế
Bảo tồn di sản văn hóa du lịch cố đô Huế
Bảo tồn di sản văn hóa du lịch cố đô Huế
Bộ văn hóa thể thao du lịch dữ liệu di sản
Bộ văn hóa thể thao du lịch dữ liệu di sản
Xây dựng nền tảng số di sản văn hóa
Xây dựng nền tảng số di sản văn hóa
Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế 3D
Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế 3D
Viện nghiên cứu kinh thành Huế 3D
Viện nghiên cứu kinh thành Huế 3D
Số hóa làng nghề thủ công mỹ nghệ kinh đô Huế
Số hóa làng nghề thủ công mỹ nghệ kinh đô Huế
Tham quan di tích lăng tẩm Huế online
Tham quan di tích lăng tẩm Huế online
Số hóa di tích quốc gia lăng Thiệu Trị Huế
Số hóa di tích quốc gia lăng Thiệu Trị Huế
Số hóa di tích đại nôị hoàng thành Huế
Số hóa di tích đại nôị hoàng thành Huế
Scan 3D di tích lịch sử kinh thành Huế
Scan 3D di tích lịch sử kinh thành Huế
Quét 3D hệ thống lăng tẩm kinh thành Huế
Quét 3D hệ thống lăng tẩm kinh thành Huế
Liên thông dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam
Liên thông dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam
Dữ liệu di sản nghề thủ công truyền thống Phường Đúc cố đô Huế
Dữ liệu di sản nghề thủ công truyền thống Phường Đúc cố đô Huế
Dữ liệu di sản viện nghiên cứu Kinh Thành
Dữ liệu di sản viện nghiên cứu Kinh Thành