Linh vật Sư tử chùa Thông (bản gốc)

Trong những hiện vật ít ỏi còn sót lại của mỹ thuật thời Trần là linh vật sư tử đá chùa Thông ( Thọ Vực, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Vốn bị ám ảnh bởi hình tượng Sư tử chùa Thông lại cất tiếng gầm nên sau khi có địa chỉ bản gốc của linh vật nổi tiếng này từ Nhà nghiên cứu Mỹ thuật Nguyễn Đức Bình , VR3D lập tức sắp xếp lên đường với hy vọng có được bộ dữ liệu đẹp và chính xác nhất.

Nhưng hơi thất vọng ! Vì bức tượng gốc hôm nay tàn tạ hơn phiên bản rất nhiều : bờm mòn, thân dập, xi măng trét khắp nơi , sườn phải có nhiều vết mài sâu như của dây cáp kéo qua, lại mất thêm lưỡi cùng bộ răng hàm dưới .v.v .(còn cái mặt mới đắp bằng xi măng với hàm răng gắn sỏi thì đã được chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước). Các mảng xi măng lớn do thợ tiểu cảnh đắp ở tai, mặt, ngực và lục lạc đã được VR3D lọc bỏ hết thông tin để người tham khảo dễ bám sát bản gốc (sau gần ngàn năm người Minh phá, cùng người mình không giữ).

Thời gian tới VR3D sẽ thử phục dựng các phần bị mất theo định hướng của Nhà nghiên cứu Mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế và tưởng tượng của mình.