Linh vật Nghê gỗ - Đền Lê - Thanh Hóa

Linh vật nghê này tuy sứt mẻ, mục nát nhưng vẫn tuyệt đẹp và rất thuần Việt