Số hóa 3D Hộ pháp chùa Thiên Mụ - Dữ Liệu Di Sản Cố đô Huế

Những bức phù điêu hộ pháp ở cửa chùa Thiên mụ hội tụ được cả giá trị lịch sử lẫn nét đẹp thẩm mỹ.VR3D chưa thấy ở đâu phù điêu Hộ pháp đắp đẹp như ở đây. Chỉ tiếc là khi chúng tôi đến scan cả mấy bức đều vừa được sơn lại quá tươi sáng và bóng loáng.

Bảo tồn di tích chùa Thiên Mụ, hộ pháp 3D
Bảo tồn di tích chùa Thiên Mụ, hộ pháp 3D
Di sản số chùa Thiên Mụ cố đô Huế
Di sản số chùa Thiên Mụ cố đô Huế
Dữ liệu di sản văn hóa phạt giáo Thừa Thiên Huế
Dữ liệu di sản văn hóa phạt giáo Thừa Thiên Huế
Hộ pháp chùa Thiên Mụ di sản cố đô Huế
Hộ pháp chùa Thiên Mụ di sản cố đô Huế
Số hóa di tích chùa Thiên Mụ, Huế
Số hóa di tích chùa Thiên Mụ, Huế