Quan Âm Tống Tử Chùa Mía - Trung Tâm Dữ Liệu Di Sản Số

 

Một trong những dự án số hóa kỳ công nhất của VR3D cách đây mười năm. Lúc đó mặt bằng công nghệ còn khá thấp, scan 3D và trưng bày được Di sản Phật giáo này là rất tốn kém và nhiều công phu: Hãy chiêm ngưỡng miễn phí một di sản trăm năm, được tạo lập và gìn giữ bởi nhiều thế hệ người Việt.
Dữ liệu di sản số di tích quốc gia
Dữ liệu di sản số di tích quốc gia
Dữ liệu mở văn hóa dân gian Xứ Đoài
Dữ liệu mở văn hóa dân gian Xứ Đoài
Hiện vật bảo tàng lịch sử VR3D
Hiện vật bảo tàng lịch sử VR3D
Khai thác dữ liệu di sản văn hóa quốc gia
Khai thác dữ liệu di sản văn hóa quốc gia
Kho tàng văn hóa dân gian 3D
Kho tàng văn hóa dân gian 3D
Kho dữ liệu di sản văn hóa quốc gia
Kho dữ liệu di sản văn hóa quốc gia
Nền tảng quản lý lưu trữ quảng bá dữ liệu di sản số
Nền tảng quản lý lưu trữ quảng bá dữ liệu di sản số
Quét 3D hiện vật lịch sử Phật Giáo
Quét 3D hiện vật lịch sử Phật Giáo
Scan3D di sản văn hóa
Scan3D di sản văn hóa
Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa số
Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa số
Số hóa hiện vật lịch sử 3D
Số hóa hiện vật lịch sử 3D
Số hóa di tích lịch sử chùa Mía - Sơn Tây
Số hóa di tích lịch sử chùa Mía - Sơn Tây