Phù điêu cổ Tiên nữ dâng hoa - Dữ liệu 3D Di Sản Văn Hóa Chùa Thái Lạc

 

VR3D số hóa phù điêu gỗ thời Lý "Tiên nữ dâng hoa" tại di tích chùa Thái Lạc - Di sản văn hóa nghệ thuật Phật giáo.
Các di sản văn hóa, nghệ thuật Phật giáo thuộc nhiều triều đại, từ nhiều di tích trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến.
Số hóa hiện trạng di tích chùa Thái Lạc
Số hóa hiện trạng di tích chùa Thái Lạc
Số hóa tranh gỗ cổ thời Lý chùa Thái Lạc
Số hóa tranh gỗ cổ thời Lý chùa Thái Lạc
Bảo tồn di tích chùa Thái Lạc 3D
Bảo tồn di tích chùa Thái Lạc 3D
Tiên nữ dâng hoa chùa Thái Lạc, dữ liệu di sản số
Tiên nữ dâng hoa chùa Thái Lạc, dữ liệu di sản số