Dữ liệu Hộ pháp Chùa Thiên Mụ - Số hóa Di tích Phật giáo Huế

 Những bức phù điêu hộ pháp ở cửa chùa Thiên mụ hội tụ được cả giá trị lịch sử lẫn nét đẹp thẩm mỹ.VR3D chưa thấy ở đâu phù điêu Hộ pháp đắp đẹp như ở đây.Chỉ tiếc là khi chúng tôi đến scan cả mấy bức đều vừa được sơn lại quá tươi sáng và bóng loáng.

Bảo tồn di tích quốc gia chùa Thiên Mụ 3D
Bảo tồn di tích quốc gia chùa Thiên Mụ 3D
Di sản văn hóa cố đô Huế 3D
Di sản văn hóa cố đô Huế 3D
Dữ liệu mở di sản văn hóa phật giáo Huế
Dữ liệu mở di sản văn hóa phật giáo Huế
Quản lý bảo tồn khai thác dữ liệu di sản phật giáo
Quản lý bảo tồn khai thác dữ liệu di sản phật giáo
Số hóa hộ pháp chùa Thiên Mụ kinh đô Huế
Số hóa hộ pháp chùa Thiên Mụ kinh đô Huế
Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa Huế
Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa Huế