Hộ pháp - Chùa Thiên Mụ

 Những bức phù điêu hộ pháp ở cửa chùa Thiên mụ hội tụ được cả giá trị lịch sử lẫn nét đẹp thẩm mỹ.VR3D chưa thấy ở đâu phù điêu Hộ pháp đắp đẹp như ở đây.Chỉ tiếc là khi chúng tôi đến scan cả mấy bức đều vừa được sơn lại quá tươi sáng và bóng loáng.