Tiên nữ dâng hoa - Di Sản điêu khắc cổ Chùa Thái Lạc

 

Dữ liệu di sản điêu khắc cổ Phật giáo thời Lý Trần của Chùa Thái lạc, Văn lâm, Hưng yên. Chùa giữ an ninh rất tốt nên không dễ để vào số hóa. Hôm đó VR3D bị sa lầy trên đường vào, mọi người đều lấm bùn, chắc trụ trì thương tình nên cho tiếp cận cổ vật thoải mái.
Dữ liệu di sản văn hóa phật giáo Hưng Yên
Dữ liệu di sản văn hóa phật giáo Hưng Yên
Quảng bá khai thác dữ liệu di sản phù điêu gỗ thời Lý
Quảng bá khai thác dữ liệu di sản phù điêu gỗ thời Lý
Quét 3D bảo tồn bộ tranh tiên nữ dâng hoa thời Lý chùa Thái Lạc
Quét 3D bảo tồn bộ tranh tiên nữ dâng hoa thời Lý chùa Thái Lạc
Số hóa di sản phù điêu gỗ thời Lý chùa Thái Lạc
Số hóa di sản phù điêu gỗ thời Lý chùa Thái Lạc