Tượng chim thần Garuda

 Theo thần thoại Ấn Độ, Garuda là vua của mọi loài chim, là vật cưỡi của thần Visnu .Trong các tác phẩm điêu khắc thường có hình Garuda đang nuốt rắn Naga, chân quắp chặt hoặc giẫm lên rắn Naga với thái độ dữ dằn, mạnh mẽ. Hình tượng chim thần Garuđa còn tiêu biểu cho sức mạnh tinh thần và lòng ngưỡng vọng chân lý.