Tượng chim thần Garuda - Dữ liệu số Di Sản Văn Hóa Chăm pa

 Theo thần thoại Ấn Độ, Garuda là vua của mọi loài chim, là vật cưỡi của thần Visnu . Trong các tác phẩm điêu khắc thường có hình Garuda đang nuốt rắn Naga, chân quắp chặt hoặc giẫm lên rắn Naga với thái độ dữ dằn, mạnh mẽ. Hình tượng chim thần Garuđa còn tiêu biểu cho sức mạnh tinh thần và lòng ngưỡng vọng chân lý. 

Bảo tàng 3d trực tuyến đầu tiên
Bảo tàng 3d trực tuyến đầu tiên
Bảo tàng trưng bày trực tuyến 3D
Bảo tàng trưng bày trực tuyến 3D
Bảo tàng điêu khắc chàm 3D Đà Nẵng
Bảo tàng điêu khắc chàm 3D Đà Nẵng
Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Chăm
Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Chăm
Dữ liệu di sản 3D bộ văn hóa
Dữ liệu di sản 3D bộ văn hóa
Dữ liệu di sản khoa học xã hội
Dữ liệu di sản khoa học xã hội
Dữ liệu viện khảo cổ học 3D Việt Nam
Dữ liệu viện khảo cổ học 3D Việt Nam
Garuda dữ liệu di sản quốc gia 3D
Garuda dữ liệu di sản quốc gia 3D
Số hóa nền văn minh Chăm Pa
Số hóa nền văn minh Chăm Pa
Tài nguyên số cục di sản văn hóa
Tài nguyên số cục di sản văn hóa
Kiệt tác 3D điêu khắc bảo tàng Chăm Đà Nẵng
Kiệt tác 3D điêu khắc bảo tàng Chăm Đà Nẵng
Hệ thống trưng bày di sản văn hóa online
Hệ thống trưng bày di sản văn hóa online
Hội di sản văn hóa 3d Việt Nam
Hội di sản văn hóa 3d Việt Nam