Sấu đá - Chùa Nhạ Phúc

Thềm bậc hình linh vật sấu (nghê) nằm trong khuôn viên chùa Nhạ Phúc, Hoài đức