Tượng đài ghi công những người Cossack, Ukraine đã giải phóng Vienna.


Đài tưởng niệm chiến công của người Cossack - Ukraina, đã đánh thắng quân đội Ottoman vào năm 1683 để bảo vệ Vienna. Viz4D diễn họa theo dữ liệu từ Noe-3d.at