Thánh Sebastian tử vì đạo - Điêu khắc Đức thế kỷ 16.


Tượng gỗ thếp vàng. Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ Dale Utt.