Số Hóa 3D Rồng cổ Lam Kinh - Chuyển đổi số Di Sản văn hóa

Cặp linh vật rồng trên thềm bậc ở khu di tích Lam Sơn này có bức bên trái (mầu sẫm) là bản gốc còn lại từ xưa, bức bên phải ( màu sáng) là mới được phục dựng. Phong cách điêu khắc tương đồng với cặp rồng trong điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long.

Nhiều di sản kiến trúc, điêu khắc thuộc các khu di tích cố đô trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến
Bảo tàng kiến trúc truyền thống Việt Nam 3D
Bảo tàng kiến trúc truyền thống Việt Nam 3D
Di sản kiến trúc điêu khắc di tích Lam Kinh
Di sản kiến trúc điêu khắc di tích Lam Kinh
Di sản kiến trúc Lam Kinh Thanh Hóa
Di sản kiến trúc Lam Kinh Thanh Hóa
Dữ liệu kiến trúc truyền thống 3D
Dữ liệu kiến trúc truyền thống 3D
Nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc Hoàng Thành
Nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc Hoàng Thành
Số hóa di sản kiến trúc cổ
Số hóa di sản kiến trúc cổ
Số hóa di tích kinh thành cổ Lam Kinh
Số hóa di tích kinh thành cổ Lam Kinh
Số hoa hiện vật khảo cổ khu di tích 3D
Số hoa hiện vật khảo cổ khu di tích 3D
Số hóa kiến trúc hoàng cung Việt Nam
Số hóa kiến trúc hoàng cung Việt Nam