Áo dài lễ hội truyền thống của phụ nữ Hồi giáo Giordan.