Đài tưởng niệm chiến công của người Cossack, Ukraina tại Vienna.


Đài kỷ niệm chiến công của người Cossack - Ukraina, đã đẩy lùi quân đội Ottoman giải phóng Vienna. Viz4D diễn họa theo dữ liệu từ Noe-3d.at