Đài tưởng niệm nhà soạn nhạc Mozart- Vienna thế kỷ 18.