Đầu tượng Phật sa thạch- Dữ Liệu Di Sản Phật giáo

Đầu tượng Phật bằng đá sa thạch

 

Các di sản văn hóa, nghệ thuật Phật giáo thuộc nhiều triều đại, từ nhiều di tích trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến
Bảo tàng LSQG VR3D
Bảo tàng LSQG VR3D
Bảo tàng quốc gia ảo VR3D
Bảo tàng quốc gia ảo VR3D
Chuyển đổi số trưng bày bảo tàng
Chuyển đổi số trưng bày bảo tàng
Hiện vật số bảo tàng ảo 3D
Hiện vật số bảo tàng ảo 3D
Trưng bày online bảo tàng số 3D
Trưng bày online bảo tàng số 3D