Bảo Tồn Dữ Liệu Di Sản dân tộc Chăm - Thủy quái Makara Tháp Mẫm

Bảo tồn dữ liệu di sản văn hóa dân tộc Chăm pa - Thủy quái Makara . Hiện vật khảo cổ tạiTháp Mẫm, hiện đang bảo quản tại Bảo tàng điêu khắc Chăm, Đà nẵng.
Ban quản lý di tích tháp Chàm 3D
Ban quản lý di tích tháp Chàm 3D
Bảo tàng hiện vật 3D
Bảo tàng hiện vật 3D
Bảo tàng dân tộc Chăm trực tuyến
Bảo tàng dân tộc Chăm trực tuyến
Bảo tàng điêu khắc Chăm pa
Bảo tàng điêu khắc Chăm pa
Bảo tàng văn hóa các dân tộc 3D
Bảo tàng văn hóa các dân tộc 3D
Bảo tồn di sản văn hóa Chăm pa tháp Mẫm
Bảo tồn di sản văn hóa Chăm pa tháp Mẫm
Bảo tồn nền văn hóa dân tộc Chăm
Bảo tồn nền văn hóa dân tộc Chăm
Di sản số điêu khắc Chăm pa tháp Mẫm
Di sản số điêu khắc Chăm pa tháp Mẫm
Di sản số trưng bày online
Di sản số trưng bày online
Viện khảo cổ hiện vật Chăm pa
Viện khảo cổ hiện vật Chăm pa
Thủy quái Makara hiện vật khảo cổ tháp Mẫm
Thủy quái Makara hiện vật khảo cổ tháp Mẫm
Số hóa di tích tháp Chàm, Bình Định 3D
Số hóa di tích tháp Chàm, Bình Định 3D
Số hóa di tích Chawmpa, Bình Định, Việt Nam
Số hóa di tích Chawmpa, Bình Định, Việt Nam
Số hóa di sản văn hóa nghệ thuật Chăm pa
Số hóa di sản văn hóa nghệ thuật Chăm pa
Số hóa bảo vật quốc gia dân tộc Chăm, Việt Nam
Số hóa bảo vật quốc gia dân tộc Chăm, Việt Nam
Scan 3D di sản văn hóa dân tộc Chăm, Việt Nam
Scan 3D di sản văn hóa dân tộc Chăm, Việt Nam
Quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu di sản Chăm pa
Quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu di sản Chăm pa
Nghệ thuật điêu khắc tháp Chàm 3D
Nghệ thuật điêu khắc tháp Chàm 3D
Kho dữ liệu di sản văn hóa Chăm pa
Kho dữ liệu di sản văn hóa Chăm pa
Hiện vật khảo cổ tháp Chàm
Hiện vật khảo cổ tháp Chàm
Dữ liệu di sản dân tộc Chăm tháp Mẫm Bình Định
Dữ liệu di sản dân tộc Chăm tháp Mẫm Bình Định