Scan3D Nghê đá - Số hóa hiện vật khảo cổ Khu di tích Lam Kinh

Hiện vật khảo cổ của Khu di tích quốc gia Lam Kinh. Linh vật nghê này được phục chế nửa thân trên, đường nét khá đẹp nhưng nhìn quá mới ,màu sắc, chủng loại đá của phần ghép cũng khác biệt hơi nhiều..

VR3D học được một giải pháp như sau: che phủ phần đá cũ bằng sáp rồi dùng axit ăn mòn bớt phần mới ,sau đó giã rêu phủ toàn thân.Sau một thời gian rêu mọc ,hai phần trên dưới sẽ hài hòa hơn.

 


Nhiều di sản kiến trúc, điêu khắc thuộc các khu di tích cố đô trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến
Bảo tồn bảo tàng trực tuyến
Bảo tồn bảo tàng trực tuyến
Bảo tồn khu di tích quốc gia
Bảo tồn khu di tích quốc gia
Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật
Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật
Dữ liều di sản di tích Lam Kinh
Dữ liều di sản di tích Lam Kinh
Số hóa di sản văn hóa
Số hóa di sản văn hóa
Số hóa khu di tích quốc gia
Số hóa khu di tích quốc gia
Hiện vật khảo cổ Lam Sơn, Thanh Hóa
Hiện vật khảo cổ Lam Sơn, Thanh Hóa
Phục chế cổ vật khảo cổ
Phục chế cổ vật khảo cổ
Quảng bá di sản 3D
Quảng bá di sản 3D