Linh vật Nghê đá - Khu di tích Lam Kinh

Linh vật nghê này được phục chế nửa thân trên, đường nét khá đẹp nhưng nhìn quá mới ,màu sắc, chủng loại đá của phần ghép cũng khác biệt hơi nhiều..

VR3D học được một giải pháp như sau: che phủ phần đá cũ bằng sáp rồi dùng axit ăn mòn bớt phần mới ,sau đó giã rêu phủ toàn thân.Sau một thời gian rêu mọc ,hai phần trên dưới sẽ hài hòa hơn.