Số Hóa Dữ Liệu Nghê 3D - Lăng danh nhân Văn Hóa Dương Lâm

Bậc thềm chạm khắc linh vật nghê (sấu) đá khá lạ và đẹp  tại mặt trước lăng danh nhân văn hóa Dương Lâm, Ứng Hòa


Bảo tàng số thủ đô 3D
Bảo tàng số thủ đô 3D
Danh nhân văn hóa Dương Lâm
Danh nhân văn hóa Dương Lâm
Di sản nghệ thuật kiến trúc
Di sản nghệ thuật kiến trúc
Dữ liệu di sản 3D Hà Nội
Dữ liệu di sản 3D Hà Nội
Kho dữ liệu di sản Hà Nội
Kho dữ liệu di sản Hà Nội
Nền tảng dữ liệu di sản 3D
Nền tảng dữ liệu di sản 3D
Nền tảng số hóa di sản 3D
Nền tảng số hóa di sản 3D
Số hóa di tích thủ đô 3D
Số hóa di tích thủ đô 3D