Linh vật Nghê - Lăng danh nhân văn hóa Dương Lâm

Bậc thềm chạm khắc linh vật nghê (sấu) đá khá lạ và đẹp  tại mặt trước lăng danh nhân văn hóa Dương Lâm, Ứng Hòa