Linh vật Sư tử - Chùa Phật Tích

Linh vật .Sư tử đá thời Lý tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh được đặt trên bệ sen lớn có rồng Lý bao quanh. Có vẻ như gợi ý cho câu hỏi về một bệ tượng hoành tráng cho Linh vật Việt đã được tìm thấy ở đây.

 VR3D đã loại bỏ thông tin của những phần được đắp mới bằng xi măng vừa sai, vừa xấu ở mặt và đuôi để người tham khảo đỡ nhầm lẫn về nguyên mẫu của linh vật.