Bảo Tàng Ảo 3D mới nhất- Công Nghệ trưng bày không gian Di Sản.

Không gian bảo tàng ảo này được áp dụng kỹ thuật mới nhất, có hiệu suất trưng bày 3D và khả năng phổ cập cao nhất hiện nay. Chỉ ở VR3D (và Viz4D) bạn mới có thể xem được không gian 3D có chất lượng tương tự bảo tàng này ngay trên trình duyệt di động.
Bạn biết không, VR3D còn sở hữu một nền tảng tạo Webapp, xử lý, lưu trữ và phân phối dữ liệu 3D tự động, có qui mô phục vụ toàn cầu, đó là Viz4D. Sau khi Viz4D chính thức cung cấp dịch vụ vào đầu năm 2022, đội ngũ lập trình viên của chúng tôi sẽ dần quay lại với VR3D, mang kinh nghiệm xây dựng nền tảng số và những thuật toán xử lý dữ liệu 3D chưa ai từng có của Viz4D về để tự động hóa việc số hóa di sản, chuẩn hóa dữ liệu, phân cấp truy cập... xây dựng lại VR3D thành một nền tảng chuyên số hóa di sản, xử lý, lưu trữ và phân phối dữ liệu phục vụ ngành di sản toàn thế giới. Các cổ vật trong bảo tàng này được VR3D số hóa từ nhiều di tích lịch sử trên khắp Việt nam. Công nghệ trưng bày 3D online này cho phép mọi người tham quan từ bất cứ đâu, không cần cài đặt, chỉ cần một chiếc smartphone. Chỉ công nghệ VR3D mới đủ khả năng trưng bày nguyên một di tích, một không gian bảo tàng 3D ngay trong trình duyệt di động.
Trong quảng bá và giáo dục di sản : chỉ có thuật toán tối ưu của VR3D mới có thể mang các di tích 3D đến tận smartphone của học sinh và du khách. Trong nghiên cứu, bảo tồn năng lực xử lý dữ liệu của VR3D sẽ tiết kiệm được ít nhất 70% chi phí phần cứng, 50% chi phí phần mềm và loại bỏ 85% nhân lực làm 3D thủ công.
Công nghệ số hóa di sản và bảo tàng ảo của VR3D (nay là Viz4D) có thể tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản:
Trung tâm dữ liệu di sản 3D cấp quốc gia có thể tập trung một số lượng không hạn chế dữ liệu số hóa di sản, di tích từ tất cả các địa phương, mọi nguồn gốc hiện vật cả tư nhân lẫn nhà nước, thậm chí cả các hiện vật Việt nam đang thuộc sở hữu nước ngoài cũng có thể số hóa mang về. Kích thước trưng bày không giới hạn, các khu di tích lớn đều có thể bảo quản dữ liệu trong bảo tàng 3D trực tuyến của nền tảng số quốc gia. Hệ thống trưng bày sẽ cực kỳ phong phú, xem nhiều ngày không hết với đầy đủ các kịch bản tham quan, nghiên cứu mà không cần có chi phí bảo vệ, nhân sự hay mặt bằng gì cả. Di sản văn hóa Việt nam sẽ tận dụng được sức mạnh của công nghệ số hóa 3D di sản và mạng Internet để lan tỏa ra thế giới (đây cũng là kênh marketing online cho các di tích và bảo tàng thực).
Hệ thống phân cấp truy cập của VR3D còn có thể giúp bộ Văn Hóa dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho các bộ ngành khác. Dữ liệu số hóa di sản chất lượng cao có thể liên thông với các cơ quan nghiên cứu về Khảo cổ, Mỹ thuật, Kiến trúc... Dữ liệu online có chất lượng vừa đủ dùng được ngay trong quảng bá, xúc tiến du lịch và còn có thể đặt thẳng vào giáo trình điện tử của ngành Giáo dục. Chỉ một lần số hóa nhưng sử dụng được mãi cho nhiều người, nhiều nghành. Đây là phương án có hiệu suất sử dụng cao và tiết kiệm chi phí xã hội nhất. VR3D không chỉ lưu trữ những bản sao 3D chính xác của các di sản mà còn tích hợp vào nó những tính năng mơ ước của người nghiên cứu, bảo tồn. Đó là khả năng tự đo đạc, tạo mặt cắt, bản rập...ngay trên thiết bị cá nhân, từ bất cứ đâu. Tất cả các đặc điểm, chi tiết nhỏ nhất đều được lưu trữ, tạo ra ID của di sản, có thể phát hiện ngay việc tráo đổi hiện vật hay trùng tu sai lệch. Dữ liệu 3D chi tiết còn là sự bảo hiểm kỹ thuật, là cơ sở khoa học để phục dựng lại di tích nếu có rủi ro bất thường xảy ra. VR3D có thể là nền tảng để toàn dân đều có thể tham gia nghiên cứu, giám sát, bảo vệ di sản.
Bảo tàng 3D cổ vật
Bảo tàng 3D cổ vật
Bảo tàng 3D
Bảo tàng 3D
Bảo tàng 3D online
Bảo tàng 3D online
Bảo tàng 3D trực tuyến
Bảo tàng 3D trực tuyến
Bảo tàng 3D tương tác trực tuyến
Bảo tàng 3D tương tác trực tuyến
Bảo tàng ảo 3D
Bảo tàng ảo 3D
Bảo tàng cổ vật 3D
Bảo tàng cổ vật 3D
Bảo tàng cổ vật 3D online
Bảo tàng cổ vật 3D online
Bảo tàng cổ vật 3D trực tuyến
Bảo tàng cổ vật 3D trực tuyến
Bảo tàng cổ vật tương tác trực tuyến
Bảo tàng cổ vật tương tác trực tuyến
Bảo tàng di sản 3D online
Bảo tàng di sản 3D online
Bảo tàng di săn 3D trực tuyến
Bảo tàng di săn 3D trực tuyến
Bảo tàng di sản tương tác trực tuyến
Bảo tàng di sản tương tác trực tuyến
Bảo tàng lịch sử 3D
Bảo tàng lịch sử 3D
Bảo tàng ảo
Bảo tàng ảo
Bảo tàng online
Bảo tàng online
Bảo tàng số
Bảo tàng số
Bảo tàng số online
Bảo tàng số online
Bảo tàng trực tuyến
Bảo tàng trực tuyến
Bảo tàng tương tác 3D
Bảo tàng tương tác 3D
Bảo tồn di sản
Bảo tồn di sản
Dữ liệu di sản
Dữ liệu di sản
Dữ liệu di sản 3D online
Dữ liệu di sản 3D online
Dữ liệu di sản số
Dữ liệu di sản số
Kho dữ liệu di sản 3D
Kho dữ liệu di sản 3D
Kho dữ liệu di sản số
Kho dữ liệu di sản số
Kho dữ liệu di sản 3D trực tuyến
Kho dữ liệu di sản 3D trực tuyến
Quét 3D cổ vật
Quét 3D cổ vật
Quét 3D di sản
Quét 3D di sản
Scan 3D cổ vật
Scan 3D cổ vật
Số hóa bảo tàng
Số hóa bảo tàng
Số hóa bảo tàng quốc gia
Số hóa bảo tàng quốc gia
Số hóa cổ vật
Số hóa cổ vật
Số hóa di sản quốc gia
Số hóa di sản quốc gia