Phù điêu Nữ Thần Durga - Bảo tàng điêu khắc Chăm

Phù điêu nữ thần Durga (Mỹ Sơn, Quảng Nam, thế kỉ 10-11) bằng đá sa thạch đang được trưng bày tại bảo tàng Chăm-Đà Nẵng