Dữ Liệu số chó đá - Di Sản Văn Hóa Di Tích Lăng Quận Nghi

Đây là linh vật chó đá đẹp và có thần thái nhất mà nhóm VR3D từng được thấy, nằm trong đền thờ - lăng mộ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Bức tượng bị phong hóa rất mạnh, nghiêng lún sâu trong bùn đất, bằng mắt thường khó có thể thấy những chi tiết đẹp nhưng nhờ những kỹ thuật mới nhất, các đường nét đẹp đều đã được hiển lộ rõ ràng, rất chính xác và thuận lợi cho việc tham quan, nghiên cứu.


Bảo tàng văn hóa dân gian Việt Nam
Bảo tàng văn hóa dân gian Việt Nam
Bảo tồn di tích lịch sử 3d
Bảo tồn di tích lịch sử 3d
Bảo vật quốc gia bảo tàng số
Bảo vật quốc gia bảo tàng số
Bảo vệ dữ liệu di sản
Bảo vệ dữ liệu di sản
Chuyển đổi số di sản văn hóa Việt Nam
Chuyển đổi số di sản văn hóa Việt Nam
Chuyển đổi số dữ liệu di tích
Chuyển đổi số dữ liệu di tích
Chuyển đổi số trưng bày bảo tàng online
Chuyển đổi số trưng bày bảo tàng online
Chuyên gia số hóa di tích
Chuyên gia số hóa di tích
Chuyên số hóa di sản di tích
Chuyên số hóa di sản di tích
Cơ sở dữ liệu 3d di tích Việt Nam
Cơ sở dữ liệu 3d di tích Việt Nam
Cơ sở dữ liệu văn hóa Việt Nam 3D
Cơ sở dữ liệu văn hóa Việt Nam 3D
Dữ liệu di tích văn hóa Đông Sơn
Dữ liệu di tích văn hóa Đông Sơn
Dữ liệu số di sản di tích
Dữ liệu số di sản di tích
Hướng dẫn số hóa di sản
Hướng dẫn số hóa di sản
Máy quét 3d di sản di tích
Máy quét 3d di sản di tích
Nền tảng số di sản văn hóa
Nền tảng số di sản văn hóa
Ngân hàng dữ liệu 3D di sản
Ngân hàng dữ liệu 3D di sản
Phần mềm dữ liệu di sản
Phần mềm dữ liệu di sản
Số hóa toàn bộ di tích quốc gia
Số hóa toàn bộ di tích quốc gia
Thiết bị số hóa di sản chuyên nghiệp
Thiết bị số hóa di sản chuyên nghiệp
Trung tâm dữ liệu di sản quốc gia
Trung tâm dữ liệu di sản quốc gia
Tục thờ chó đá Việt Nam
Tục thờ chó đá Việt Nam