Linh vật Chó đá lăng Quận Nghi

Đây là linh vật chó đá đẹp và có thần thái nhất mà nhóm VR3D từng được thấy, nằm trong đền thờ - lăng mộ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Bức tượng bị phong hóa rất mạnh, nghiêng lún sâu trong bùn đất, bằng mắt thường khó có thể thấy những chi tiết đẹp nhưng nhờ những kỹ thuật mới nhất, các đường nét đẹp đều đã được hiển lộ rõ ràng, rất chính xác và thuận lợi cho việc tham quan, nghiên cứu.