Phòng khách, bếp chung cư


Khu vực phòng khách, bếp một căn hộ chung cư của nhà thiết kế Nguyên Vũ. (sử dụng 3dsMax, Corona và Viz4D ) .
Viz4D là (thương hiệu quốc tế của VR3D.