Sấu đá - Chùa Sùng Ân

Chùa Sùng Ân, thôn Đông cao, Đông xuyên, Hải dương là nơi duy nhất còn nguyên đàn linh vật cổ 6 con sấu đá trấn giữ trước thềm. 

Đây là ngôi chùa cổ rất đẹp còn tương đối nguyên bản, hệ thống tượng trong chùa đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc cổ Việt nam. Kỳ tài Hầu Tô phú Vượng là người trực tiếp tạc tượng ở đây