Số Hóa Cổ Vật sấu đá - Dữ Liệu Di Sản 3D Phật giáo Chùa Sùng Ân

Chùa Sùng Ân, thôn Đông cao, Đông xuyên, Hải dương là nơi duy nhất còn nguyên đàn linh vật cổ 6 con sấu đá trấn giữ trước thềm. 

VR3D đã số hóa nhiều hiện vật quý ở đây để bảo tồn và quảng bá nghệ thuật Phật giáo Việt nam.

Đây là ngôi chùa cổ rất đẹp còn tương đối nguyên bản, hệ thống tượng trong chùa đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc cổ Việt nam. Kỳ tài Hầu Tô phú Vượng là người trực tiếp tạc tượng ở đây


Bảo tàng phật giáo online
Bảo tàng phật giáo online
Chùa Sùng Ân, Đông Cao, Hải Dương
Chùa Sùng Ân, Đông Cao, Hải Dương
Di tích khảo cổ phật giáo
Di tích khảo cổ phật giáo
Di tích văn hóa nghệ thuật phật giáo
Di tích văn hóa nghệ thuật phật giáo
Hiện vật cổ bảo tàng phật giáo
Hiện vật cổ bảo tàng phật giáo
Linh vật thuần Việt 3D
Linh vật thuần Việt 3D
Mỹ thuật phật giáo 3d
Mỹ thuật phật giáo 3d
Phát huy giá trị di sản trực tuyến
Phát huy giá trị di sản trực tuyến
Quảng bá di sản văn hóa phật giáo
Quảng bá di sản văn hóa phật giáo
Quần thể di tích kiến trúc
Quần thể di tích kiến trúc
Số hóa chùa 3d
Số hóa chùa 3d
Số hóa di tích văn hóa
Số hóa di tích văn hóa
Số hóa nghệ thuật phật giáo
Số hóa nghệ thuật phật giáo