Linh thú - Khu di tích Lam Kinh

Linh thú này nhóm VR3D đoán mãi không biết con gì, chắc là con lợn rừng. Bác nào biết rõ xin  giúp chúng tôi  bổ sung thông tin.