Voi - Điêu khắc Chămpa

Tượng voi tung vòi, biểu tượng của sự hân hoan, niềm vui thắng lợi. Bảo tàng điêu khắc Champa sưu tập