Trưng bày hiện vật 3D online - Số hóa Tượng Gajasimha, tháp Mẫm

Bảo vật tượng Gajasimha có chất liệu sa thạch, cao 215cm, dài 100cm, rộng 84cm. Bảo vật này được tìm thấy trong cuộc khai quật tại tháp Mẫm (Bình Định) những năm 1933 – 1934, do EFEO thực hiện. Sau đó, tượng được đưa về Bảo tàng Điêu khắc Chăm từ năm 1935. Gajasimha là một hình tượng linh thú trong thần thoại Ấn Độ với đầu voi và thân sư tử. Tại các đền - tháp, tượng Gajasimha sẽ được đặt trước cửa với vai trò bảo vệ sự tôn nghiêm cho công trình.


Bảo tồn di tích Chăm pa
Bảo tồn di tích Chăm pa
Bảo tồn văn hóa Chăm Pa
Bảo tồn văn hóa Chăm Pa
Biểu tượng văn hóa Chăm pa
Biểu tượng văn hóa Chăm pa
Cụm tháp Chàm cổ
Cụm tháp Chàm cổ
Di sản văn hóa Nam Trung Bộ
Di sản văn hóa Nam Trung Bộ
Di tích đền tháp Chăm pa
Di tích đền tháp Chăm pa
Di tích tháp Chàm Ninh Thuận
Di tích tháp Chàm Ninh Thuận
Số hóa tháp Chàm 3D
Số hóa tháp Chàm 3D
Hiện vật bảo tàng Chăm 3D
Hiện vật bảo tàng Chăm 3D
Voi đá sa thạch Đà Nẵng
Voi đá sa thạch Đà Nẵng
Văn hóa du lịch Việt Nam
Văn hóa du lịch Việt Nam
Nghệ thuật điêu khắc đá sa thạch
Nghệ thuật điêu khắc đá sa thạch
Số hóa di tích Thánh Địa Mỹ Sơn
Số hóa di tích Thánh Địa Mỹ Sơn
Nền văn minh vương quốc Chăm Pa
Nền văn minh vương quốc Chăm Pa
Làng đá mỹ nghệ Non Nước, Đà Nẵng
Làng đá mỹ nghệ Non Nước, Đà Nẵng