Sấu đá đuôi xòe - Lăng Điền quận công

Linh vật Sấu đá (Nghê) ở lăng Điền quận công Nguyễn Huy, Phù Dực, Gia Lâm, Hà Nội.

Tượng sấu này điêu khắc đẹp, kỹ lưỡng chỉ tiếc là phong hóa, xói mòn nhiều quá. Chắc do vị trí đặt sát đường nước mưa chảy xuống từ trên mái