Triển lãm Đình Làng Việt 3D

CHÚC MỪNG TRIỂN LÃM ĐÌNH LÀNG VIỆT.

Triển lãm Đình Làng Việt 3D đã được cập nhật phiên bản mới, với đầy đủ ảnh chất lượng cao và chú thích.

( Sau ngày 20/8, VR3D sẽ cập nhật phiên bản mới với độ phân giải cao, đầy đủ chú thích và thêm một số tính năng )

Chỉ đạo mỹ thuật: Nguyễn Đức Bình

Phụ trách kỹ thuật: Nguyễn Trí Quang

 

Tính năng mới:

Bấm đúp vào ảnh để xem phiên bản chất lượng cao và chú thích.

Bấm đúp vào sàn nhà để di chuyển nhanh.