Số Hóa 3D Nghê đá - Di Tích lịch sử Lăng họ Ngọ, Bắc giang

Linh vật nghê (sấu) đá tại Lăng Phương quận công Ngọ công Quế - thuộc quần thể di tích lăng mộ võ quan Bắc giang - có vóc dáng oai phong lẫm liệt, đem lại cảm giác dữ dội. Nhìn vừa e sợ vừa cuốn hút đến lạ kỳ mặc dù các chi tiết đã bị rêu phong che phủ và thời gian bào mòn gần hết . VR3D số hóa nhiều di tích tại vùng đất phên dậu thủ đô này để bảo tồn, trưng bày các dữ liệu lịch sử trong bảo tàng 3D trực tuyến của mình.


Lăng đá này được con cháu bảo vệ rất kỹ với một niềm tự hào về tổ tiên mình. VR3D rất khó khăn mới có thể tiếp cận di tích.
Ban quản lý di tích lịch sử
Ban quản lý di tích lịch sử
Bảo tồn quần thể di tích
Bảo tồn quần thể di tích
Điêu khắc đá bảo tàng ảo
Điêu khắc đá bảo tàng ảo
Di sản lăng đá Hiệp Hòa, Bắc Giang
Di sản lăng đá Hiệp Hòa, Bắc Giang
Di sản số hóa 3D Bắc Giang
Di sản số hóa 3D Bắc Giang
Di sản văn hóa kiến trúc
Di sản văn hóa kiến trúc
Di tích lăng Quận Công
Di tích lăng Quận Công
Dữ liệu di sản văn hóa Bắc Giang
Dữ liệu di sản văn hóa Bắc Giang
Số hóa quần thể di tích
Số hóa quần thể di tích
Khảo cổ Bắc Giang 3D
Khảo cổ Bắc Giang 3D
Số hóa di tích lăng họ Ngọ, Bắc Giang
Số hóa di tích lăng họ Ngọ, Bắc Giang
Scan 3D di tích lịch sử Bắc Giang
Scan 3D di tích lịch sử Bắc Giang
Quét 3D bảo tàng Bắc Giang
Quét 3D bảo tàng Bắc Giang
Quần thể di tích lăng mộ đá
Quần thể di tích lăng mộ đá
Lăng quận công Ngọ Công Quế
Lăng quận công Ngọ Công Quế
Lăng đá võ quan Bắc Giang
Lăng đá võ quan Bắc Giang