Chùa Mía còn có tên là Sùng Nghiêm tự, ở làng Đông Sàng (làng Mía), xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Ngôi chùa được xây dựng vào năm Đức Long thứ tư (1632).
 
Hình tượng Vũ Nữ Apsara được chạm khắc trên bệ thờ của di tích Trà Kiệu bằng đá sa thạch. Bệ thờ này có niên đại từ thế kỷ thứ 10 hiện đang trưng bày tại bảo tàng "Chăm" Đà Nẵng.
 
 Những bức phù điêu hộ pháp ở cửa chùa Thiên mụ hội tụ được cả giá trị lịch sử lẫn nét đẹp thẩm mỹ.VR3D chưa thấy ở đâu phù điêu Hộ pháp đắp đẹp như ở đây.Chỉ tiếc là khi chúng tôi đến scan cả mấy bức đều vừa được sơn lại quá tươi sáng và bóng loáng.
 
Tại lăng mộ các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và Khải Định ở Huế, các hàng tượng được đặt dọc theo hai bên sân bái đình và quay nhìn vào lòng sân.
 
 Điêu khắc đá thời kỳ Ăngko-Thế kỷ 14-15
 
Chân đèn này năm trong khu đô thị cổ Hội an
 
Chùa Khúc Thủy còn có tên nữa là Chùa Thắng Nghiêm , Đó là ngôi chùa rêu phong cổ kính theo kiến trúc cổ thuộc địa phận Làng Khúc Thủy, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội.
 
Phù điêu nữ thần Durga (Mỹ Sơn, Quảng Nam, thế kỉ 10-11) bằng đá sa thạch đang được trưng bày tại bảo tàng Chăm-Đà Nẵng
 
Hình tượng rùa vàng được trưng bày tại sân bảo tàng Hà nội
 
Phù điêu Đức Phật ngồi thiền định, bên trái khỉ chúa dâng quả, bên phải bạch tượng quỳ hầu, mảng phù điêu này thể hiện câu chuyện Đức Phật khuyên dạy các thầy Tỳ kheo